HETI PIACREND

• A Városi- és Helyi Termelői Piacot PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (Pápa, Szent István u. 12.) üzemelteti a Pápa, Szabadság u. 3. (173/17 hrsz.) és a Pápa, Ady sétány (176) helyszíneken.
• Nyitva tartás: Heti Piac: kedd és péntek: 5.00 - 15.00 óra között
• Árusítható termékek köre: Csarnokban: zöldség, gyümölcs, élelmiszer, élő-és vágott virág, palánta, ruházat;
Nyitott területen: mosó-és illatszer, iparcikk.
• A piaci árusok az elárusító helyekre és az árusított termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági előírásokat kötelesek betartani!
• Üzleten kívüli kereskedelem útján nem hozható forgalomba nemesfém (ékszer), drágakő, gyógyszer, kábító- vagy gyógyhatású szer, állatgyógyászati készítmény, pszichotrop-, mérgező- és veszélyes anyag, látásjavító szemüveg, kontaktlencse, lő-, gáz-, riasztó-, légfegyver-, lőszer, gázspray, petárda, robbanószer, kulturális javak, védett növények, állatok, preparátumok, "A" és "B" tűzveszélyességű anyagok, engedély nélküli engedélyköteles termékek.
• Az árusnak jól látható módon fel kell tüntetnie nevét, címét, engedélyének számát és termékei fogyasztói árait!
• Az árusok a kirakodást követően a területen körbemenő piacfelügyelőtől válthatnak helyjegyet. Az árus helyjegy váltása nélkül nem hagyhatja el a piac területét, köteles bevárni a piacfelügyelőt!
• Az árus érkezéskor köteles jelentkeznie a piacfelügyelőnél és megneveznie termékeit!
• Érvényes helyjegy nélkül árusítani tilos! A helyjegy másra nem ruházható, és azt köteles az ellenőrző személynek felhívásra bemutatni.
• A bérlettel nem rendelkező árusok érkezés sorrendjében a piacfelügyelő által meghatározott helyen árusíthat.
• Ha a bérelt helyet a nyitást követő 1 órán belül a bérlő nem foglalja el, a területre más árus kijelölhető.
• Az elárusító helyet és annak környezetét a használó köteles folyamatosan tisztán tartani, a szemetet, hulladékot a piacfelügyelő által megjelölt helyre szállítani, lerakni oly módon, hogy azt a szél és egyéb természeti erők szét ne hordják.
• Közlekedési- és kerékpárutakat áruval, göngyöleggel, sátorral, asztallal elzárni, szűkíteni tilos!
• Ha a piaci árus a piacrendet súlyosan vagy rendszeresen megsérti, helyjegye megvonható.
• A piac területén alkoholt fogyasztani csak a vendéglátóhelyeken szabad!
• A piac épületén belül dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely a csarnok udvarán található.
• Üzletszerű kereskedelmet csak vállalkozói-, kis- vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy végezhet.
• Bűzterjesztő árut a piac területére bevinni tilos!
• Elhelyezkedés nyitáskor kezdhető meg, az összecsomagolást pedig a zárásig be kell fejezni.
• A helyjegy összege a csarnokban az elárusító pult hossza alapján kerül kiszabásra. A legkisebb igénybe vehető hosszúság 87 cm (fél asztal). A piac nyitott részén a díjképzés alapja 3m x3m (9m2) méretű piacsátor.
• Az árusok az igénybe vett területen kívül árut nem helyezhetnek el! Kivétel a csarnokrészben a pult alatti terület.
• A mezőgazdasági őstermelő csak a saját gazdaságában előállított vagy saját maga által szedett termékeit árusíthatja.
• Füstölt, nem hőkezelt és savanyított termékeket az árusíthat, aki azokat engedéllyel rendelkező üzemben állította elő és rendelkezik jóváhagyott gyártmánylappal. Ős- és kistermelőnek termékleírással kell rendelkeznie.
• Gombaárusítás csak az arra kijelölt területen árusítási engedéllyel lehet. Szakellenőr 7.30-9.30 óra között állít kiárusítási engedélyt.
• Fűszerpaprika őrleményt, jövedéki terméket csak külön működési engedéllyel rendelkezők hozhatnak forgalomba.
• Saját tenyésztésű állattól származó tejet, tejterméket csak engedéllyel rendelkező árusíthat. A terméknek hatósági állatorvosi igazolással kell rendelkeznie és felirattal kell ellátni!
• Romlott, lejárt szavatosságú árut a piac területére bevinni tilos!
• Élő állat árusítása tilos!
• Mosó-és illatszer, iparcikk a csarnokban nem árusítható!
• Az árusítási szabályok és a piacrend megszegőjét az üzemeltető a piacról három hónapra kitilthatja, és a helypénz kétszeresével egyező összegű pótdíj megfizetésére kötelezheti.
• Ha a piaci árus a kijelöltnél nagyobb helyet foglal el vagy árut eltitkol, a helypénz háromszorosának megfelelő pótdíjat köteles fizetni.
• A hulladéktároló edényekbe csak a piacon keletkezett hulladék rakható!
• Az épületben lévő mellékhelyiségek nyilvánosak, díj ellenében használhatóak.
• Az üzlethelyiségek csarnokoldali megközelíthetőségének igazodnia kell a piac nyitva tartásához. Utcaoldali nyitva tartást a bérlő szabadon határozhatja meg.
• A piacüzemeltetésre vonatkozó észrevétel Pápa Város Jegyzőjénél vagy a Pápai Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságánál tehető meg.

HELYI TERMELŐI PIACREND

• A Helyi Termelői Piacot PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete (Pápa, Szent István u. 12.) üzemelteti a Pápa, Szabadság u. 3. (173/17 hrsz.) helyszíneken.
• Nyitva tartás: Heti Termelői Piac: hétfő, szerda és péntek 5.30 - 13.00 óra között
szombat és vasárnap: 5.30 - 11.00 óra között
• Árusítható termékek köre: zöldség, gyümölcs, élelmiszer, élő-és vágott virág, palánta,
• A piaci árusok az elárusító helyekre és az árusított termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági előírásokat kötelesek betartani!
• Üzleten kívüli kereskedelem útján nem forgalmazható: nemesfém (ékszer), drágakő, gyógyszer, kábítószer, gyógyhatású anyag, állatgyógyászati készítmény, pszichotrop-, mérgező- és veszélyes anyag, látásjavító szemüveg, kontaktlencse, lő-, gáz-, riasztó-, légfegyver-, lőszer, gázspray, petárda, robbanószer, kulturális javak, védett növények, állatok, preparátumok, "A" és "B" tűzveszélyességű anyagok, engedély nélküli engedélyköteles termékek.
• Az árusnak jól látható módon fel kell tüntetnie nevét, címét, engedélyének számát és termékei fogyasztói árait!
• Érkezéskor az árus köteles jelentkezni a piacfelügyelőnél és megneveznie termékeit!
• Az árusok a kirakodást követően a területen körbemenő piacfelügyelőtől válthatnak helyjegyet. Az árus helyjegy váltása nélkül nem hagyhatja el a piac területét, köteles bevárni a piacfelügyelőt!
• Érvényes helyjegy vagy bérlet nélkül árusítani tilos! A helyjegy, a bérlet másra nem ruházható, és azt köteles az ellenőrző személynek felhívásra bemutatni.
• A bérlettel nem rendelkező árusok érkezés sorrendjében a piacfelügyelő által kijelölt helyen árusíthatnak.
• Ha a bérelt helyet a nyitást követő 1 órán belül a bérlő nem foglalja el, a területre más árus kijelölhető.
• Az elárusító helyet és annak környezetét a használó köteles folyamatosan tisztán tartani, a szemetet, hulladékot a piacfelügyelő által megjelölt helyre szállítani, lerakni oly módon, hogy azt a szél és egyéb természeti erők szét ne hordják.
• Közlekedési utakat áruval, göngyöleggel, stb. elzárni, szűkíteni tilos!
• Ha a piaci árus a piacrendet súlyosan vagy rendszeresen megsérti, helyjegye megvonható.
• A piac területén alkoholt fogyasztani csak a vendéglátóhelyeken szabad!
• A piac épületén belül dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely az épületen kívül található.
• Üzletszerű kereskedelmet csak vállalkozói-, kis- vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy végezhet.
• Bűzterjesztő árut a piac területére bevinni tilos!
• Elhelyezkedés a nyitáskor kezdhető meg, az összecsomagolást pedig a zárásig be kell fejezni.
• A helyjegy, bérlet összege az elárusító pult hossza alapján kerül kiszabásra.
A legkisebb igénybe vehető hosszúság 87 cm (1 egység). Egy árus maximum 12 egységet (10,5 m) vehet igénybe.
• Az árusok az igénybe vett területen kívül árut nem helyezhetnek el! Kivétel a pult alatti terület.
• A mezőgazdasági őstermelő csak a saját gazdaságában előállított termékeit árusíthatja.
• Füstölt, nem hőkezelt és savanyított termékeket az árusíthat, aki azokat engedéllyel rendelkező üzemben állította elő és rendelkezik jóváhagyott gyártmánylappal. Ős- és kistermelőnek termékleírással kell rendelkeznie.
• Gombát árusítani csak az arra kijelölt területen árusítási engedéllyel lehet.
• Fűszerpaprika őrleményt, jövedéki terméket csak külön működési engedéllyel rendelkezők hozhatnak forgalomba.
• Saját tenyésztésű állattól származó tejet, tejterméket csak engedéllyel rendelkező árusíthat. A terméknek hatósági állatorvosi igazolással kell rendelkeznie és felirattal kell ellátni!
• Romlott, lejárt szavatosságú árut a piac területére bevinni tilos!
• Élő állat és ruhanemű árusítása tilos!
• Iparcikk a csarnokban nem árusítható!
• Az árusítási szabályok és a piacrend megszegőjét az üzemeltető a piacról három hónapra kitilthatja, és a helypénz kétszeresével egyező összegű pótdíj megfizetésére kötelezheti.
• Ha a piaci árus a kijelöltnél nagyobb helyet foglal el vagy árut eltitkol, a helypénz háromszorosának megfelelő pótdíjat köteles fizetni.
• A hulladéktároló edényekbe csak az épületben keletkezett hulladék rakható!
• Az épületben lévő mellékhelyiségek nyilvánosak, díj ellenében használhatóak.
• A piacüzemeltetésre vonatkozó észrevétel Pápa Város Jegyzőjénél vagy a Pápai Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságánál tehető meg.
• Az üzlethelyiségek csarnokoldali megközelíthetőségének igazodnia kell a napi élelmiszer piac nyitva tartásához.
Utcaoldali nyitva tartást a bérlő szabadon határozhatja meg.
ÜZEMELTETŐ

PÁPA Időjárás